Презентація лекції 2023

Принципи із Рекомендації R (80) 2 Комітету Міністрів Ради Європи «Щодо здійснення дискреційних повноважень адміністративними органами».

Адміністративний орган при здійсненні дискреційних повноважень:

  1. не переслідує іншу мету, ніж та, для якої було надано повноваження;
  2. дотримується об'єктивності та неупередженості, беручи до уваги лише фактори, що стосуються окремий випадок;
  3. дотримується принципу рівності перед законом, уникаючи несправедливої дискримінації;
  4. підтримує належний баланс між будь-якими негативними наслідками, які його рішення може мати на права, свободи чи інтереси осіб і мета, яку вони переслідують;
  5. приймає своє рішення протягом часу, який є розумним з огляду на питання, яке розглядається;
  6. застосовує будь-які загальні адміністративні вказівки послідовним чином і водночас з урахуванням конкретних обставин кожного випадку.