Курс "Адміністративне право України" для студентів 2 курсу 4 потоку юридичного факультету ЛНУ імені Івана ФранкаПідручники

План практичних занять

перелік запитань на модуль №1

Тема 1 Публічна адміністрація та її зв'язок з адміністративним правом

Тема 2 Адміністративне право як галузь публічного права

Тема 3 Принципи адміністративного права

Тема 4 Джерела адміністративного права

Тема 5 Територіальна організація публічної адміністрації

Тема 6 Органи публічної адміністрації

Тема 7 Публічна служба

Тема 8 Форми (інструменти) діяльності публічної адміністрації

Тема 9 Процедура прийняття нормативних актів публічної адміністрації

Тема 10 Основи загальної адміністративної процедури

Тема 11 Процедура надання адміністративних послуг

Тема 12 Процедура здійснення державного нагляду та контролю

Тема 13 Процедура адміністративного оскарження

Тема 14 Цифрова трансформація публічної адміністрації